Om Boon Edam

Royal Boon Edam er en ledende aktør på det globale markedet for inngangsløsninger.

Vi har hovedkvarter i Nederland, 140 års teknisk erfaring og har skaffet oss omfattende ekspertise på inngang- og adgangsløsninger for kontorbygninger, flyplasser, sykehus, hoteller, svømmehaller og alle andre typer bygninger der det er stor gjennomstrømning av mennesker. Vi fokuserer på å gi kundene våre, og kundene deres, en optimal opplevelse.

Ved å samarbeide med deg – kunden vår - bidrar vi til å kartlegge nøyaktig hvilke krav som stilles til et mobilitetssenter i bygningen din. Deretter utvikler vi en løsning som er skreddersydd for dine behov på tre viktige områder: bærekraftighet, sikkerhet og service.