tabs

StereoVision sensorkontrollsystemer: Avansert anti-piggybacking-teknologi

Beskrivelse

Hindre uautorisert brukertilgang til alle områder med StereoVision sensorkontrollsystemer.

Hva er StereoVision?

Andre generasjon av StereoVision er et svært avansert deteksjonssystem som bruker sanntidsteknologi til å gjenkjenne former, størrelser og volum i tre dimensjoner. Adgangskontroll med StereoVision-sensorer kombinerer optiske og nær-infrarøde sensorer i en svært pålitelig løsning som ikke påvirkes av belysning eller refleksjoner. StereoVision er en velprøvd teknologi som registrerer og hindrer såkalt piggybacking.

StereoVision sensorkontrollsystemer for avansert sikkerhet

Effektive sikkerhetsinnganger skal bare gi autoriserte brukere adgang. Kort, adgangstegn og til og med biometri bidrar til å sikre at bare autoriserte personer får adgang, men ikke alle systemer klarer å hindre tailgating og piggybacking. Selv om sikkerhetsbrudd via tailgating og piggybacking ligner hverandre, er det ulike metoder for å få uautorisert adgang gjennom en sikkerhetsinngang.

Hva er tailgating?

I en tailgating-situasjon er det ganske enkelt noen som følger deg gjennom dørsegmentet uten at du vet det. Heldigvis kan de fleste moderne elektroniske sikkerhetssystemer hindre dette, ved at bare én person slippes igjennom om gangen.

Hva er piggybacking?

I denne situasjonen passerer du gjennom inngangen mens noen går rett bak deg, enten med eller uten ditt samtykke.

StereoVision sensoradgangskontroll sammenlignet med vektsystemer eller kontaktmatter

En annen enkel, men svært effektiv måte å hindre piggybacking på, er å installere vektsystemer eller kontaktmatter. Disse tilleggsteknologiene registrerer hvis vekten er høyere enn din normale vekt, og nekter tilgang på grunnlag av dette avviket.

Vektsystemer og kontaktmatter nekter imidlertid alltid tilgang hvis vekten er høyere enn normalt. Uavhengig av om den økte vekten skyldes at en person bærer noe tungt, eller om det er flere personer i inngangen. StereoVision-teknologien gir adgang til den første personen, og nekter adgang for eventuelle andre personer i inngangen. I tillegg kan det være nødvendig å lage fordypninger i gulvet for å installere vektsystemer eller kontaktmatter. Og det er ikke alltid mulig eller ønskelig.

StereoVision sensorkontrollsystemer i høysikkerhetsinnganger

StereoVision er ikke utviklet for å være et frittstående sikkerhetssystem, men et tillegg til Boon Edams høysikkerhetsdører og sluser:

  • Circlelock Combi
  • Circlelock Solo
  • Tourlock 180

StereoVision bruker sanntidsteknologi som er basert på infrarødt lys til å overvåke rommet i en sikkerhetskaruselldør eller en sluse. Teknologien måler tiden det tar for lyset å bevege seg fra adgangskontrollsystemet til et objekt og tilbake. Dermed kan systemet fastslå med høy presisjon om det er én eller to personer i inngangen – også om personen bærer en gjenstand som f.eks. en bag eller en koffert. Sensoren i adgangskontrollsystemet påvirkes ikke av sollys eller refleksjoner.

Fordeler med StereoVision sensorkontrollsystemer

StereoVision i kombinasjon med en høysikkerhetsdør hindrer piggybacking. Systemet sikrer at bare autoriserte brukere får adgang. Dette reduserer eller eliminerer fullstendig behovet for sikkerhetsvakter ved inngangen. Dermed kan du flytte eller redusere personale som tidligere var ansvarlige for å håndtere inngangen.

Med StereoVisions konstante datainnsamling og konfigurerbare innstillinger kan du ta bedre beslutninger når det gjelder sikkerheten.

Mer informerte beslutninger og mer effektiv bruk av vakthold fører i sin tur til reduserte kostnader. I tillegg er det ikke behov for store renoveringer eller utgraving av gulvet – nok en kostnadsbesparelse. Hvis en sikkerhetsdør eller sluse utstyres med StereoVision sensoradgangskontroll, vil den betale seg selv på noen få år.

Last ned brosjyren i fanen ovenfor for å lese mer om hvordan StereoVision kan støtte din sikkerhetsstrategi, eller kontakt din lokale inngangsekspert.

Service & vedlikehold

Service og vedlikehold

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.