tabs

BoonTouch systempanel for adgangskontroll

Beskrivelse

Sikkerhetsinnganger bidrar til å håndtere persongjennomstrømningen gjennom resepsjonen eller lobbyen. Ansatte kan bruke adgangskort eller adgangstegn, men det gjelder ikke for besøkende. Vanligvis er det en resepsjonist eller en sikkerhetsvakt som har ansvaret for å gi dem adgang til bygningen. BoonTouch systempanel for adgangskontroll gir de ansvarlige mulighet til å fjernstyre alle tilknyttede sikkerhetsinnganger fra ett enkelt sted.

BoonTouch universalkontrollpanel for adgangskontrollsystemer

BoonTouch er et dashbord for adgangskontroll som er designet av Boon Edam for å gi bedre oversikt over installerte sikkerhetsinngangsprodukter. BoonTouch systempanel for adgangskontroll gir full fjernstyring av alle dine sikkerhetsinngangsprodukter. Enheten er et ideelt støtteverktøy for dem som overvåker brukeradgangen til en bygning. Direkte forbindelse med sikkerhetsinngangene gir kontroll over både den sikrede og den usikrede siden av selve sikkerhetsproduktet.

BoonTouch har en stor berøringsskjerm som gjør det lettere å lokalisere varslingssignaler raskt og direkte, for eksempel inntrengningsalarmer. Panelet monteres vanligvis i et eget område for å redusere faren for at det blir skadet eller forsvinner.

Oversikt over BoonTouch systempanel for adgangskontroll

BoonTouch gir resepsjonister og sikkerhetsvakter mulighet til raskt og enkelt å gi eller avslå tilgang for ulike besøkende. Sikkerhetsinnganger andre steder i bygningen kan åpnes praktisk fra resepsjonsskranken med et tastetrykk. Enheten gir også rask oversikt over sikkerhetsinngangenes status, og har en rekke kommandoer, blant annet:

 • oversikt over alle tilkoblede sikkerhetsinnganger i bygningen
 • alarmer per sikkerhetsinngang: inntrengningsalarm, strømbrudd (hvis UPS-enhet er installert), kommunikasjonsfeil, generelle advarsler
 • kommando for lukking av alle porter
 • kommando for åpning av alle porter
 • kommando for dagdrift
 • kommando for nattdrift
 • driftsmoduser per sikkerhetsinngang: låst, optisk, ulåst, vanlig drift
 • tilleggsmoduser per sikkerhetsinngang: adgang ved tastetrykk, fri utgang (eller inngang), sperret

innebygd alarm- og varslingssystem

BoonTouch er utstyrt med et innebygd alarm- og varslingssystem som raskt viser hvor i bygningen et mulig sikkerhetsbrudd har oppstått.

En inntrengningsalarm utløses hvis en person har prøvd å få adgang uten godkjenning. Systempanelet for adgangskontroll viser nøyaktig hvor i bygningen sikkerhetsbruddet har oppstått.

I optisk modus er sikkerhetsinngangene visuelt åpne, men viser likevel en inntrengningsalarm hvis en uautorisert person passerer produktsensorene.

Hvordan fungerer BoonTouch systempanel for adgangskontroll?

BoonTouch gir deg mulighet til å konfigurere ulike roller med tilhørende rettigheter. Administratorbrukere har full fjernstyrt kontroll over alle tilkoblede inngangsprodukter. En administratorbruker kan gi tilgang til andre brukere, for eksempel resepsjonister. De kan ha ulike rettigheter i forbindelse med produktstyring og innlogging.

De tildelte rollene kan styre sikkerhetsinngangene i samsvar med sine rettigheter. Hvis det forekommer sikkerhetsbrudd eller uautorisert adgang, kan sikkerhetsinngangene raskt låses av for å kontrollere situasjonen. BoonTouch tilbyr ulike brukernivåer i systemet for ytterligere å forebygge uautorisert tilgang og bruk.

BoonTouch-panelet for adgangskontrollsystemer har flere språkvalg og kan kobles til opptil seks sikkerhetsinnganger per dashbord.

BoonTouch-alternativer for ettermontering og oppgradering

Bygninger konstrueres for å vare lenge, og det samme bør gjelde inngangsløsningene. BoonTouch dashbord for adgangskontroll håndterer eventuelle fremtidige endringer. Eldre inngangsløsninger kan fjernes fra BoonTouch-kontrollpanelet for å gi plass til nye systemer som installeres i bygningen. Oppgradering og oppdatering av sikkerheten er avgjørende for effektiv sikkerhet i en verden som stadig endrer seg. BoonTouch systempanel for adgangskontroll sikrer at denne prosessen foregår på en enkel måte for alle involverte.

Kompatible produkter

 • Adgangssperrer
 • Speedgates
 • Rotasjonsgrinder
 • Rotasjonsgrinder i full høyde
 • Høysikkerhetskaruselldører
 • Høysikkerhetssluser

Ønsker du mer informasjon om vårt BoonTouch adgangskontrollpanel? Last ned brosjyren i fanen ovenfor, eller kontakt din lokale inngangsekspert.

Service & vedlikehold

Service og vedlikehold

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.