Ansvarsfraskrivelse

Disse vilkårene gjelder tilgang til og bruk av nettstedet for Royal Boon Edam International B.V. ("BE-nettstedet").

Ved å bruke BE-nettstedet godtar brukeren fullt og helt disse vilkårene.

Dette BE-nettstedet er underlagt gjeldende lovgivning i Nederland.

Informasjonen på dette nettstedet tilbys "slik den er", det vil si at BE gir ingen garantier og har intet ansvar for at innholdet på dette BE-nettstedet er nøyaktig eller fullstendig. Informasjonen på BE-nettstedet tilbys uten forpliktelser og er ikke ment å være et bindende tilbud med det formål å inngå en avtale. Avtaler inngås bare dersom et tilbud som Royal Boon Edam International B.V. kaller et tilbud, blir godtatt. Hvis pris- eller produktspesifikasjoner blir angitt, kan de bli endret, og de kan inneholde skrivefeil.

Royal Boon Edam International B.V. (også kalt "Boon Edam") og dets datterselskaper og samarbeidspartnere skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader, eller krav om kompensasjon, som oppstår som følge av tilgang til eller bruk av innholdet på BE-nettstedet.

Royal Boon Edam International B.V. skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for skader som oppstår som følge av havari, tap av data eller fortjeneste som er direkte eller indirekte knyttet til bruken av eller ytelsen til programvaren, dokumentene, ytelse av eller mangel på ytelse av tjenester eller informasjon som er tilgjengelig på dette BE-nettstedet. Ansvarsbegrensningen skal ikke gjelde ved forsettlig vanskjøtsel eller grov uaktsomhet fra Royal Boon Edam International B.V.s og/eller dets medarbeideres side.

Hvis du bruker koblingene i denne delen av BE-nettstedet, kan det føre til at du forlater BE-nettstedet. Boon Edam har ingen kontroll over nettstedene som er knyttet til BE-nettstedet gjennom disse koblingene. Boon Edam kan ikke stilles til ansvar for innholdet på noen av nettstedene som er knyttet til BE-nettstedet på denne måten.

Hvis du sender eller legger ut kommunikasjon eller materialer til eller på dette BE-nettstedet, gir du Boon Edam tillatelse til å bruke kommunikasjonen eller materialet til det formålet du tiltenkte da du sendte det til Boon Edam.

Alle opphavsrettigheter og andre eiendomsretter, varemerker og varemerkenavn i informasjonen og materialet på BE-nettstedet eies av Royal Boon Edam International B.V. og/eller dets lisenshavere. Personer som har tilgang til denne informasjonen, kan ikke på noen måte utlede rettigheter fra den. Det er ikke tillatt å kopiere, spre eller bruke denne informasjonen og dette materialet på noen annen måte uten skriftlig tillatelse fra Royal Boon Edam International B.V., med unntak av og bare i den grad noe annet er angitt i lovbestemmelsene (for eksempel retten til å gi tilbud), med mindre noe annet er angitt for bestemte materialer.

Avsenderen av kommunikasjon til dette BE-nettstedet eller til eieren av dette nettstedet er ansvarlig for innholdet og informasjonen i kommunikasjonen, innbefattet at innholdet og informasjonen er sannferdig og nøyaktig.

Royal Boon Edam International B.V. forbeholder seg retten til å endre denne ansvarsfraskrivelsen fra tid til annen. Besøkende må godta konsekvensene av slike endringer. Det er derfor viktig at du sjekker denne siden hver gang du besøker BE-nettstedet, for å gjøre deg kjent med de gjeldende vilkårene du må overholde.

© Royal Boon Edam International B.V.