Kjøpesenter

Hovedinngangen til et kjøpesenter eller galleri skal etter reglene ha en universell utforming, det vil si at inngangspartiet skal kunne brukes av alle. Dørene skal åpnes automatisk, den skal være lett å finne, den skal være bred, lys og luftig. Arkitekten har mange faktorer å ta hensyn til, som at den skal passe fasaden, være innbydende, tilgjengelig, energibesparende og klare høy publikumtrafikk.

Boon Edam har produsert inngangsløsninger for butikker og kjøpesentre i en årrekke, og er blitt en foregangsfigur på å knytte sammen verdener, og vet hvordan man sørger for at kundene føler seg velkomne. Gjennom årenes løp har vi sett verden, og inngangsløsningens rolle, i stadig utvikling. Etter hvert som bærekraftighet, sikkerhet og teknologi blir stadig viktigere er inngangsløsninger blitt en måte å overvåke menneskers bevegelse på, en måte å underholde og informere dem på samt en måte å sørge for sikkerheten på både til ansatte og kunder.

Det er ikke enkelt å oppfylle og balansere alle disse kravene. I tillegg varierer kravene avhengig av det aktuelle markedssegmentet og den aktuelle strategien som blir valgt. Vi har utviklet et omfattende system der vi samarbeider med deg for å fastslå hvilke krav som er viktigst for lokalet ditt. Vi tar ikke bare hensyn til mål knyttet til bærekraftighet og funksjonalitet, men tar også høyde for følelser, intelligens og kundehåndtering. Ved hjelp av erfaringen og ekspertisen som Boon Edam har opparbeidet seg i løpet av de siste 140 årene, bruker vi de anerkjente løsningene i produktutvalget vårt som et utgangspunkt for å skape unike og perfekte innganger for deg.

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.