Detaljhandelen

Inngangen til en bygning bidrar til å knytte sammen verdener. Det er et øyeblikk av stillhet mellom den travle, offentlige verden utenfor og den mer private, merkevarebaserte verdenen innenfor. Dette øyeblikket er ikke viktigere på noe annet felt enn innen detaljhandelen. I en stresset hverdag trenger kundene dette stille øyeblikket for å nullstille tankene og humøret sitt og klargjøre seg til den verdenen de er i ferd med å gå inn i. 

Boon Edam har produsert inngangsløsninger for butikker og kjøpesentre i en årrekke, og er blitt en foregangsfigur på å knytte sammen verdener, og vet hvordan man sørger for at kundene føler seg velkomne. Gjennom årenes løp har vi sett verden, og inngangsløsningens rolle, i stadig utvikling. Etter hvert som bærekraftighet, sikkerhet og teknologi blir stadig viktigere er inngangsløsninger blitt en måte å overvåke menneskers bevegelse på, en måte å underholde og informere dem på samt en måte å sørge for sikkerheten på både til ansatte og kunder.

Det er ikke enkelt å oppfylle og balansere alle disse kravene. I tillegg varierer kravene avhengig av det aktuelle markedssegmentet og den aktuelle strategien som blir valgt. Vi har utviklet et omfattende system der vi samarbeider med deg for å fastslå hvilke krav som er viktigst for lokalet ditt. Vi tar ikke bare hensyn til mål knyttet til bærekraftighet og funksjonalitet, men tar også høyde for følelser, intelligens og kundehåndtering. Ved hjelp av erfaringen og ekspertisen som Boon Edam har opparbeidet seg i løpet av de siste 140 årene, bruker vi de anerkjente løsningene i produktutvalget vårt som et utgangspunkt for å skape unike og perfekte innganger for deg.

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.