Karuselldører og personsluser for flyplasser og terminaler

Reiselysten til folket øker og dette betyr flere passasjerer på fly, tog, båt og buss terminaler. Vi samarbeider med arkitekter, byggherre og driftere for å finne gode løsninger som hindrer trekk i terminalen ved å installere karuselldør og øke sikkerheten ved å installere adgangssperrer og sikkerhetssluser. 

Våre produkter og løsninger er fleksible og tilpasses for å tilfredsstille krav til rømningsbredde, universellutforming, skallsikring og nivået av sikkerhet for personkontroll per lokasjon. 

Karuselldører hindrer trekk, støv og støy fra utsiden fra å komme inn i bygningen. Dette øker inne komforten og reduserer oppvarmingskostnadene. 

Referanseprosjekt er Bodø lufthavn sparer 400 000 kWh i året etter å ha byttet inngangsdør fra skyvedør til karuselldør. Det er "return on investment" på 1,5 år. 

Adgangssperrer og sikkerhetssluser gir økt personkontroll på passasjerer. Adgangssperre varsler om tailgating, sikkerhetssluser hindrer tailgating. Tailgating er forsøk på å passere flere enn en person samtidig igjennom slusen med gyldig billett. 

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.