Karuselldører og personsluser for flyplasser

Til tross for den globale økonomiens aktuelle tilstand er utsiktene for luftfartsindustrien på mellomlang og lang sikt positive. Passasjertallene forventes å øke jevnt de neste årene, og mer enn dobles innen 2030. Dette kommer utvilsomt til å skape kapasitetsproblemer på flyplassene. Smarte løsninger og forbedringer i prosessene på en flyplass kan øke effektiviteten og samtidig forbedre passasjerenes opplevelse. Boon Edam levererer sikre ombordstigningsluser og sikkerhetssperrer for flyplasser som holder trafikkstrømmen flytende.

Boon Edam samarbeider med en rekke flyplasser og flyselskaper for å skape løsninger som forbedrer de ulike prosessene på flyplassene. Disse løsningene bygger på den tekniske kvaliteten til de standardiserte produktene våre, og kombinerer en nyskapende tilnærming til passasjerhåndtering og problemer knyttet til passasjeropplevelse med anerkjent og pålitelig teknologi.

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.