Utdanning - Sørg for at ansatte og studenter er trygge

Det er mange utfordringer knyttet til driften av bygninger og ivaretakelsen av sikkerheten på dagens universiteter. Utdanningssteder finnes både i byer og i utkantstrøk, og de er vanligvis åpne for allmennheten, spesielt fellesområdene.

Minst 25 % av studentene skiftes ut hver høst, ettersom nye studenter ankommer universitetene. Når så mange mennesker kommer og går på universitetsområdet, kreves et gjentagende orienteringsprogram, slik at studentene kan lære det de trenger å vite om navigering av universitetsområdet, trygg oppførsel og hvordan de kan bidra til å spare strøm. For ikke å snakke om hvordan de kan være gode ambassadører for det aktuelle universitet.

  
  

Utfordringer og muligheter

Sikkerhetsvaktene på universitet har ansvar for å sørge for at både de ansatte og studentene er trygge. Vaktene kan være utplassert på studentinternater, i klasserom eller fordelt utover store områder, som for eksempel gymsaler, sportsanlegg og åpne fellesområder. Alle bygninger på universitetsområder inneholder verdifulle eiendeler, og de har alle ulik utforming, avhengig av den tiltenkte bruken. Dette byr igjen på andre utfordringer og muligheter. Sikkerhetsteamet på universitetsområdet har tilgang til – og bruker – mange inngangsløsninger, for eksempel karuselldører. Disse bidrar ikke bare til å spare strøm, men også til å sikre visse innganger, og dermed beskytte mennesker og eiendommer.

Sikkerhetssluser blir ofte plassert innenfor inngangen til biblioteker, arkiver, studentinternater, studentsentre og kantiner for å ha god kontroll over trafikkstrømmen. På sportsanlegg brukes derimot ofte adgangssperrer i full høyde eller mellomhøye for å ha kontroll over trafikken gjennom bestemte innganger og utganger.

Skreddersydde løsninger for ulike bygninger

Boon Edam tilbyr et komplett produktutvalg og kan gi deg råd om hva som er de beste løsningene for de ulike delene av universitetsområdet.Vi forstår at den varierende strømmen av studenter krever brukervennlige løsninger, og sammen med deg kan vi finne frem til den beste løsningen som imøtekommer de nødvendige sikkerhets- og kapasitetsbehovene. Sikkerhetsinngangene kan ikke manipuleres, og alle brukere granskes like grundig.

De kan ikke bli distrahert, og heller ikke la seg lure av klesplagg, utklippstavler eller et selvsikkert smil. Dette er områder hvor mennesker noen ganger kan la seg lure. Når en sikkerhetsinngang er installert, er det enkelt å få tilgang til nøyaktige opptak av hvem som har gått inn eller ut av et område, via integrering med et adgangskontrollsystem: Det er slutt på å bruke utklippstavler og manuelle innregistreringer. Menneskestrømmen telles også svært nøyaktig, og når det gjelder sikkerhetssluser, kan til og med forsøk på sniking registreres. Du får dermed innsikt i hvor og når forsøk på sniking skjer mest, og dette kan håndteres på et senere tidspunkt – eller som en del av den fremtidige sikkerhetsstrategien.

Fordelene ved å velge en Boon Edam-inngangsløsning for utdanningssteder

  • Robuste materialer av høyeste kvalitet
  • Innbydende og trygge inngangsløsninger
  • Alle i bygningen kan ha ro i sinnet, og man oppnår et sunt læringsmiljø
  • Enkel integrering med de fleste [1}adgangskontroll- {2]og administrasjonssystemer
  • Sikkerhetsvaktene får avlastning, og i enkelte tilfeller kan de byttes helt ut (spar kostnader)
  • Mulighet til å [1}oppgradere {2]der det er aller viktigst for bedriften din – enten det er på det sikkerhetsmessige eller det utseendemessige planet
  • Rask teknisk feilsøking gir redusert nedetid
  • Trygg og enkel evakuering i en nødsituasjon
  • Valg av riktig [1}beskyttelsespakke {2]kan gi god beskyttelse hvis våpen skulle avfyres
  • Samarbeid med en dreven inngangsekspert, fra oppstart til fullføring av prosjektet, samt i forbindelse med service og vedlikehold i etterkant

Boon Edam er stolte over at vi kan tilby høysikkerhetssluser, adgangssperrer, sikkerhetskaruselldører og hurtigporter som har tålt tidens tann. Inngangsløsningene våre består dessuten av noen av de mest avanserte arkitektoniske karuselldørene i verden – noe som gir et inspirerende og ofte dramatisk førsteinntrykk.

Adgang for alle

Sist, men ikke minst, ønsker du å sørge for at inngangene er tilgjengelige for så mange som mulig, spesielt for dem som har nedsatt funksjonsevne. I henhold til Equal Rights Act 2010 skal bedrifter gjøre rimelige tilpasninger for å gi tilgang til personer med nedsatt funksjonsevne. Hvis én eller flere av de ansatte eller studentene er funksjonshemmet, bør det være en selvfølge at alle har tilgang. Uansett er det ditt ansvar å sørge for at alle har enkel tilgang til inngangene dine. Du kan heller aldri vite hvem som kommer til å besøke eller gå på skolen din, og hvis de ikke en gang kommer seg inn i bygningen, er det en tapt mulighet – både nå og i fremtiden.

Verdifulle kasusstudier

Last ned samlingen vår av universitetskasusstudier, og les mer om hvilke utfordringer som førte til at universiteter ønsket bedre sikkerhetsinnganger, hvordan valget falt på Boon Edams løsninger, og hvilke fordeler de har oppnådd ved å velge våre inngangsløsninger.

Vi har også et interessant intervju du kan se om installasjonen vår i Victor J. Koningsbergergebouw-bygningen på Utrecht-universitetet. I bloggen vår kan du finne ut mer om hvordan du kan beskytte studentene og de ansatte. Du kan også kontakte inngangsekspertene våre i dag for å diskutere de ulike behovene på utdanningsstedet ditt. Vi ser frem til å samarbeide med deg.

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.