The Power of Two

Edam, Nederland – I dag inngår Boon Edam AS og Schindlers PORT Technology samarbeid og presenterer en løsning som kombinerer personsperre og passeringsintelligens på en elegant måte. 

To teknologier – én løsning

Som ledende aktør på det globale markedet for heiskontrollsystemer har Schindlers PORT Technology raskt blitt en stadig viktigere leverandør av mobilitetsløsninger for bygninger. PORT Technology tilbyr brukerne sine sikker adgang og sømløse passeringer gjennom bygninger. Av den grunn var det fornuftig å kombinere PORT med Boon Edams innbydende og sikre innganger i en smal, estetisk og avansert løsning for sikker og effektiv administrasjon av menneskestrømmer gjennom bygninger.

Sømløst og sikkert heiskontrollsystem

PORT er integrert i adgangssperren, og dermed kan besøkende eller ansatte raskt bli autorisert ved bruk av RFID-kort eller smarttelefonappen myPORT, og få adgang ved hjelp av en nettbasert fargekode. Når brukeren er autorisert, tilordner PORTs algoritme for heisekspedisjon brukeren den beste heisen umiddelbart.

PORT-enheten autentiserer og veileder besøkende eller ansatte, mens Boon Edams Lifeline Speedlane Swing tar seg av personkontrollen. Lifeline Speedlane Swing har revolusjonert sikkerhetsbransjen siden 2014 og er kjent som den smaleste, heloperative sikkerhetsporten på markedet. Personsperren er utviklet med fokus på estetikk, og det flotte glasskabinettet har intuitivt fargede LED-lys som beveger seg langs toppen av det koniske kabinettet, slik at brukerne ser hvilken retning de skal gå i gjennom kontrollpunktet.

Adgangssperren varsler ved forsøk på dobbelpassering

Speedgaten registrerer forsøk på sniking på en effektiv måte, og utseendet kan tilpasses til å gå i ett med omgivelsene eller skille seg ut, avhengig av behovene i heisområdet.

Jeroen Thuis, Group Business Development Manager i Royal Boon Edam International B.V. sier: «Vi mener det er svært viktig å samarbeide med tilstøtende bransjer i en verden der folk alltid er tilkoblet, for å kunne tilby kundene de beste løsningene til enhver tid. Ved å kombinere de mest avanserte heiskontrollsystemene og den beste adgangssperren tilbyr Schindlers PORT Technology og Boon Edam det beste fra begge teknologiene i én løsning – nemlig sømløs integrasjon av sikker inngangsadministrasjon og et avansert heiskontrollsystem."

Denne løsningen kan bestilles i Europa, Midtøsten, Afrika og Asia.

Gå til www.boonedam.no/the-power-of-two for å finne mer informasjon om denne effektive sikkerhetsporten for heiskontrollsystemer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:

Michelle Wortel
Global Marketing Manager
T +31 (0)299 38 08 00
E michelle.wortel@boonedam.com

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.