Personvernregler for Boon Edam Norge

Disse personvernreglene informerer deg om hvordan den personlige informasjonen du oppgir via dette nettstedet, samles inn, brukes og videresendes. Vi anbefaler at du leser alle detaljene i personvernreglene våre nøye før du bruker informasjonen på nettstedet eller oppgir personlige opplysninger via dette nettstedet.

Dette nettstedet er underlagt nederlandsk lov og er utviklet og markedsført av Royal Boon Edam International B.V. («Boon Edam»). Vi, Boon Edam, fungerer som datakontroller og har forpliktet oss til å håndtere personlige opplysninger i samsvar med kravene som er fastsatt i gjeldende (europeiske) databeskyttelseslover. Dette betyr blant annet at vi:

 • gir en detaljert forklaring av kategoriene for personlige opplysninger vi samler inn og hvordan vi samler dem inn;
 • tydelig erklærer for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag vi behandler personlige opplysninger;
 • etterstreber å begrense innsamlingen av personlige opplysninger til kun det som er nødvendig for legitime formål;
 • først ber om ditt samtykke til behandling av dine personlige opplysninger i tilfeller der ditt samtykke er påkrevd;
 • implementerer egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personlige opplysninger, og krever det samme av parter som behandler personlige opplysninger etter våre instruksjoner;
 • respekter din rett til å be om innsyn i dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller slettet, blant annet rettigheter du har som er beskrives i mer detalj nedenfor.

Vær oppmerksom på at vi og tredjeparter også behandler personlige opplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi på nettsiden vår. Hvis du vil ha mer informasjon om denne typen informasjon, vil vi gjerne henvise deg til Retningslinjer for informasjonskapsler.

Disse retningslinjene kan endres over tid slik at de gjenspeiler måten vi behandler personlige opplysninger på. Vi anbefaler at du sjekker begge policyene regelmessig, slik at du blir informert om eventuelle endringer.

Denne personvernerklæringen ble nylig revidert i juli 2018.

Hovedformålet vi bruker personlige opplysninger til

Det finnes flere måter du kan gi oss personlige opplysninger på. For eksempel:

 • Når du kontakter oss via et kontaktskjema eller direkte ved å sende oss en e-post, brukes de personlige opplysningene du oppgir, til å kommunisere med deg personlig for å svare på spørsmål, forespørsler (for tilbud) eller kommentarer du kanskje har.
 • Når vi oppretter en avtale med deg, blir de nødvendige personlige opplysningene brukt til å gjennomføre avtalen og alle tjenester som er knyttet til den.
 • For å sende deg oppdateringer (til bloggen) eller annen kommersiell kommunikasjon, hvis du har samtykket til det.
 • For å analysere statistikk og optimalisere nettstedet, og rapportere om og måle effekten av markedsføringstiltak.
 • For å gjøre Internett mer interessant for deg ved å vise annonser som passer til dine interesser via flere plattformer for sosiale medier, som Facebook.
 • For å sende ut varsler når vi gjør endringer i retningslinjene våre og andre (juridiske) dokumenter som kan være aktuelle for deg.
 • For å overholde lovfestede forpliktelser.

Personlige opplysninger som vi behandler

Ved å bruke nettsiden vår og tjenestene vi tilbyr, legger du igjen visse opplysninger hos oss som kan inneholde personlige opplysninger. Vi lagrer og bruker bare personlige opplysninger som gis direkte av deg eller som tydelig gis til oss for behandlingsformålene som nevnt ovenfor, eller som nevnt når du gir oss personlige opplysninger. Vi vil ikke bruke personlige opplysninger til andre formål enn det de ble opprinnelig samlet inn for, med mindre du har gitt tidligere samtykke. Følgende kategorier av personlige opplysninger kan behandles av oss:

 • Personlige detaljer (for eksempel kjønn, fornavn og etternavn, statsborgerskap og/eller språk, arbeidsbeskrivelse).
 • Kontaktopplysninger (for eksempel telefonnummer, e-postadresse).
 • Firmaopplysninger (for eksempel firmanavn, -sted).
 • Andre detaljer (for eksempel informasjon du fyller ut i tekstfeltet på skjemaer).

Juridisk grunnlag for behandling av opplysningene dine

Vi vil bare behandle personlige opplysninger når vi har juridisk rett til å gjøre det. Det tilsvarende juridiske grunnlaget for behandling av personlige opplysninger kan være følgende:

 • At du har gitt oss samtykke til å behandle dine personlige opplysninger (for eksempel hvis du har abonnert på bloggoppdateringer eller annen kommersiell kommunikasjon, eller gitt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler).
 • At behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med deg, eller å forberede for en kontrakt med deg ved din forespørsel (for eksempel hvis du ber om et tilbud).
 • At behandlingen er nødvendig for andre legitime interesser (vi bruker bare dette grunnlaget hvis vi er sikre på at personvernet ditt bare påvirkes i minimal grad eller ikke i det hele tatt. For eksempel når vi bruker personvernvennlige analyseverktøy).
 • At behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse (vi er for eksempel forpliktet til å beholde visse kundedata på grunn av regnskapsmessige forskrifter).

Tredjeparter involvert i behandling av personlige opplysninger

Vi kan dele personlige opplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører (kalt behandlere) for at de skal utføre visse behandlingsaktiviteter på våre vegne, som parter som er involvert i vertskap av nettjenestene våre. Vær oppmerksom på at vi ikke deler personlige opplysninger med tredjeparter for at de skal kunne bruke denne informasjonen til egne formål, med mindre du har gitt skriftlig samtykke til det. Kategorier av tredjeparts behandlere er:

 • Vertsleverandører
 • CRM-programvareleverandører
 • Pålitelige tredjeparter eller underleverandører som hjelper oss med å drifte nettsiden vår, drive virksomheten vår eller gi deg service.

Sikkerhet

Vi bruker en rekke sikkerhetssikkerhetstiltak til å beskytte personlige opplysninger. Dette kan omfatte bruk av sikker registrerings- og kontaktskjemaer, kryptering av data og begrensning av tilgang til personlige opplysninger.

Boon Edam implementerer følgende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å opprettholde sikkerheten til personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap eller endring, uautorisert bruk, modifikasjon, avsløring eller tilgang, og mot alle andre ulovlige former for behandling.

Konfidensialitet

Alt personell er underlagt full konfidensialitet, og eventuelle underleverandører og underbehandlere er pålagt å inngå taushetspliktavtale dersom fullstendig konfidensialitet ikke er en del av hovedavtalen mellom partene.

Når autorisert personell får tilgang til personopplysninger, er tilgangen bare mulig over en kryptert forbindelse.

Åpenhet

Boon Edam vil til enhver tid holde deg informert om endringer i prosessene for å beskytte personvernet og sikkerheten din, inkludert praksis, regler og retningslinjer. Du kan når som helst be om informasjon om hvor og hvordan data oppbevares, sikres og brukes.

Overvåking

Boon Edam bruker sikkerhetsrapporter til å overvåke tilgangsmønstre og proaktivt identifisere og redusere potensielle trusler. Administrative operasjoner, inkludert systemtilgang, loggføres slik at de er sporbare hvis det utføres uautoriserte eller utilsiktede endringer.

Systemytelse og tilgjengelighet overvåkes fra både interne og eksterne overvåkingstjenester.

Varsel om databrudd for personopplysninger

Hvis dataene dine blir kompromitterte, vil Boon Edam informere deg og kompetente tilsynsmyndigheter innen 72 timer via e-post med informasjon om omfanget av bruddet, berørte data, eventuell innvirkning på tjenesten og Boon Edams handlingsplan for tiltak for å sikre dataene og begrense eventuell skadelig effekt på datasubjektene.

«Brudd på personopplysninger» betyr brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring, uautorisert avsløring eller tilgang til personlige data som overføres, lagres eller på annen måte behandles i forbindelse med levering av tjenesten.

Oppbevaringsperioder

Personlige opplysninger som samles inn, beholdes ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i disse personvernreglene, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves, tillates eller er forsvarlig ved gjeldende lov.

Dine rettigheter

For å beskytte personvernet ditt kan du til enhver tid be om tilgang til dine personlige opplysninger og be om korrigering og/eller sletting av opplysningene dine dersom disse dataene ikke er riktige eller irrelevante for de nevnte formålene. For å sikre beskyttelse og personvern for dine personlige opplysninger, har du følgende rettigheter.

 • Du har rett til å be om informasjon om hvordan vi behandler dataene dine og formålene vi gjør dette for.
 • Du har rett til å be om tilgang til de personlige opplysningene vi har om deg.
 • Du har rett til å korrigere, som innebærer at du kan be oss om å endre dine personlige opplysninger dersom dataene ikke er oppdaterte og/eller nøyaktige.
 • Du har rett til å trekke tilbake samtykke som du har gitt tidligere. Et tilbaketrukket samtykke resulterer at vi er nødt til å stoppe behandlingen av dataene som var basert på dette samtykket.
 • Du har rett til å motsette deg behandling av dine personlige opplysninger for en bestemt bruk.
 • Du har rett til å bli glemt, også kjent som rett til sletting. Dette gir deg muligheten til å be oss om å slette personlige opplysninger vi har lagret om deg. Husk at vi i noen tilfeller ikke kan oppfylle denne forespørselen, for eksempel når vi har en lovlig forpliktelse til å beholde visse data.

For disse formålene kan du kontakte oss ved å nevne navnet ditt og din forespørsel. For å sikre at forespørselen din kan håndteres på riktig måte, kan vi be deg om å identifisere deg selv. Ikke desto mindre har du rett til å sende inn en klage til databeskyttelsesmyndighetene i medlemslandet du bor i. Du kan finne en oversikt over alle nasjonale databeskyttelsesmyndigheter her.

Kontakt og firmaopplysninger

Hvis du har noen klager på hvordan vi behandler dine personlige opplysninger, er vil vi gjerne hjelpe deg. Hvis du har spørsmål om personvern, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor eller via våre kanaler på sosiale medier.

Firmanavn: Royal Boon Edam International B.V.
Adresse: Ambachtstraat 4, Edam, The Netherlands
E-postadresse: info@boonedam.com
Telefon: +31 (0)299 38 08 08
Handelskammeret: 37094070

Databeskyttelsesansvarlig

Navn: Daniëlle G. van Koert – Bakker MSc. CSCP
Stilling: Data Protection Officer (DPO)
Firma: Royal Boon Edam International B.V.