Personvern

Personvernregler for Royal Boon Edam

Royal Boon Edam International B.V. eier dette nettstedet. I disse personvernreglene finner du informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og videreformidler informasjon du oppgir på dette nettstedet. Vi anbefaler at du leser alle detaljene i personvernreglene våre nøye før du bruker informasjonen på nettstedet eller oppgir opplysninger på dette nettstedet. Nettstedet er underlagt gjeldende lovgivning i Nederland. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å følge de aktuelle lovene og de tilknyttede bestemmelsene samt personvernreglene våre.

Ditt samtykke
Ved å bruke dette nettstedet godtar du bestemmelsene i disse personvernreglene. Når du oppgir opplysninger på dette nettstedet, godtar du at vi samler inn, bruker og videreformidler de aktuelle opplysningene i overensstemmelse med disse personvernreglene.

Aktiv innsamling av informasjon
Som på mange andre nettsteder blir informasjon samlet inn aktivt fra besøkende også på dette nettstedet. De besøkende blir stilt visse spørsmål, og de får mulighet til å kommunisere med oss direkte per e-post. Informasjonen vi innhenter, kan inneholde personlige opplysninger (dvs. opplysninger som kan spores tilbake til deg direkte, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv.).

Det er noen ganger nødvendig at de besøkende oppgir viktig informasjon, for å kunne dra nytte av enkelte fordeler (for eksempel e-postvarsler eller abonnementer på pressemeldinger). Når vi ber om slike opplysninger, forteller vi deg hvilke typer opplysninger det dreier seg om og hvorfor vi trenger dem.

Opplysningene blir bare brukt til det formålet du oppgav dem til. Hvis du for eksempel ber om informasjon eller ønsker å få et tilbud, blir opplysningene dine brukt utelukkende til dette formålet.

Passiv innsamling av informasjon
Når du navigerer på et nettsted, kan noen opplysninger bli samlet inn passivt (dvs. uten at du oppgir opplysningene aktivt) gjennom bruk av en rekke tekniske verktøy. Det kan for eksempel være IP-adresser, informasjonskapsler, Internett-etiketter og navigeringsopplysninger.

IP-adresser (Internet Protocol) blir brukt på dette nettstedet. En IP-adresse er et tall Internett-leverandøren din tilordner til datamaskinen din når du får tilgang til Internett. En IP-adresse blir vanligvis ikke ansett som en del av de personlige opplysningene, ettersom en IP-adresse som oftest er dynamisk (den endres hver gang du kobler til Internett), og ikke statisk (knyttet til en bestemt brukers datamaskin). Vi bruker IP-adressen din for å kunne samle inn statistikk som gir oss innsikt i antallet besøkende på nettstedet vårt og hvilke sider de besøkende har vært inne på.

En informasjonskapsel (cookie) er informasjon som blir sendt til nettleseren din fra et nettsted, slik at nettstedet i fremtiden husker bestemte opplysninger og innstillinger fra tidligere besøk.

"Øktinformasjonskapsler" er midlertidige informasjonskapsler som blir slettet med én gang du lukker nettleseren din eller slår av datamaskinen. Disse informasjonskapslene blir brukt for å forbedre navigeringen på nettstedet og samle inn statistiske opplysninger. "Permanente informasjonskapsler" er som navnet tilsier, mer permanente. De blir lagret på datamaskinens harddisk og blir værende der helt til du sletter dem. Permanente informasjonskapsler blir også brukt for å hente opplysninger som er oppgitt tidligere (for eksempel passord), finne ut hvilke deler av nettstedet besøkende synes er mest interessante, og tilpasse nettstedet i forhold til innstillingene dine. På dette nettstedet blir informasjonskapsler brukt hovedsakelig for å lagre standardinnstillingene dine.

Begge typene informasjonskapsler kan være funksjonelle, eller de kan være tilknyttet informasjonskapsler fra tredjeparter. Enkelte informasjonskapsler må godkjennes av deg som bruker, mens andre ikke må det. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i erklæringen vår om informasjonskapsler.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir varslet når du får en informasjonskapsel, og da kan du vurdere om du vil tillate informasjonskapselen. Du kan også stille inn nettleseren din slik at alle informasjonskapsler blir blokkert, men vær oppmerksom på at dette kan legge begrensninger på bruken av nettstedet vårt eller tjenestene våre.

Du finner mer informasjon om informasjonskapsler generelt på www.cookiecentral.com/faq.

Slik bruker vi opplysningene dine
Med mindre noe annet er angitt, eller hvis vi trenger tillatelse fra deg i overensstemmelse med lovgivningen, kan vi bruke opplysningene du gir oss på dette nettstedet, for å forbedre innholdet på nettstedet vårt, tilpasse nettstedet i forhold til dine ønsker, sende informasjon på forespørsel, legge til rette for våre markedsførings- og undersøkelsesaktiviteter, og for de formålene som er angitt i disse personvernreglene. I de fleste situasjonene som er nevnt overfor, bruker vi bare anonymiserte opplysninger (i statistisk form). Det betyr at ingen personlige opplysninger blir oppgitt.

Vi har rett til å gi ut personlige opplysninger hvis vi er forpliktet til det i henhold til lovpålagte bestemmelser, rettskjennelser eller beslutninger fra myndighetene.

E-postadresse
Hvis du registrerer deg for å motta pressemeldinger per e-post, trenger vi e-postadressen din. Denne adressen blir bare brukt for å informere deg på den måten som er angitt på nettstedet. Hvis du ønsker å bli fjernet fra mottakerlisten for pressemeldinger, kan du når som helst gjøre dette ved å følge instruksjonene som er angitt i alle e-poster du mottar.

Tilgang og korrigeringer
Du kan sikre at de personlige opplysningene dine er nøyaktige, oppdatert og fullstendige ved å kontakte oss hvis du oppdager uriktige opplysninger. Da oppdaterer eller korrigerer vi de personlige opplysningene vi har registret på deg, som du har oppgitt på et tidligere tidspunkt på dette nettstedet. Hvis det er nødvendig (og mulig), fjerner vi de aktuelle opplysningene. Du kan sende slike forespørsler til info@boonedam.com.

Sikkerhet
Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte innsendingen av personlige opplysninger fra datamaskinen din til nettstedet vårt, og for å beskytte disse opplysningene mot at de går tapt, blir misbrukt eller at uvedkommende får tilgang til, sprer, endrer eller ødelegger dem. Vær imidlertid oppmerksom på at Internett-trafikk aldri er hundre prosent trygg eller uten feil. Det gjelder spesielt under sending av e-post til og fra dette nettstedet. Du må derfor tenke deg godt om når det gjelder hvilke opplysninger du sender til oss i e-post. Det er også ditt eget ansvar å holde passord, identifikasjonsnumre og andre tilgangsmåter hemmelige og beskytte dem.

Vi lagrer alle opplysningene vi mottar, på serverne våre i Nederland, som overholder de aktuelle sikkerhetsstandardene som gjelder for øyeblikket.

Tilkoblinger til andre nettsteder
Dette nettstedet kan inneholde koblinger eller referanser til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over disse nettstedene og at personvernreglene våre ikke gjelder for disse nettstedene. Vi kan ikke stilles til ansvar for personvernreglene som gjelder på disse nettstedene. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med personvernreglene som gjelder på et nettsted, hver gang du besøker det aktuelle nettstedet. Hvis du mener at koblingene henviser til nettsteder der det drives ulovlige aktiviteter, ber vi deg om å gi oss beskjed om dette.

Endringer
Royal Boon Edam International B.V. har rett til å endre disse personvernreglene. Du godtar også slike endringer og må derfor sjekke denne siden med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på de nyeste bestemmelsene som gjelder.

Kontaktopplysninger:

Royal Boon Edam International B.V.
Ambachtstraat 4
1135 GG  Edam
Nederland
Mva.-nummer: NL.8093.56.260.B.01
Handelskammernummer: 37094070

© Royal Boon Edam International B.V.