Karuselldører

Karuselldører hindre trekk, støv og støy fra utsiden fra å komme inn i bygningen! Dette øker inne komforten og reduserer oppvarmingskostnadene

En inngang utgjør ofte innfallsporten for den besøkende og samtidig er inngangen et lite trafikknutepunkt i seg selv. Inngangen er den første kontakten en person har med en bygning. Den er bygningens kontaktpunkt og bør signalisere til den besøkende at vedkommende er på riktig sted – at vedkommende har nesten nådd målet sitt. Som for andre knutepunkt må inngangen samsvare med bygningens egenskaper på tre viktige områder: levetid, sikkerhet og service. Det er imidlertid viktig at en fjerde faktor også er på plass: flott design.

Finn ut mer om våre karuselldører ved å klikke på produktene nedenfor eller bruke linkene til høyre på skjermen for å finne det beste produktet for dine behov.