Service & Vedlikehold

Kontinuerlig drift er svært viktig når hundretusenvis av besøkende skal gå gjennom en port eller dør hver dag. Regelmessig service og vedlikehold kan forhindre at det oppstår uventede problemer med produktet. Boon Edams serviceavdelinger rundt i verden har sett hvilken innvirkning de lokale forhold har på slitasjen av porter eller dører. Boon Edam kan tilby service- og vedlikeholdskontrakter som er skreddersydd for de aktuelle forholdene.