tabs

Miljømessig Oppgraderingspakke

Beskrivelse

Gjør Inngangsløsninger Enda Mer Miljøvennlige

Karuselldører er den mest miljøvennlige inngangsløsningen på markedet i dag, men etter hvert som teknologien utvikles, ser vi at selv den mest miljøvennlige inngangsløsningen kan forbedres. Tidlig i 2012 lanserte Boon Edam en rekke tilleggsfunksjoner for energibesparelse i våre karuselldører. Vi har lansert en miljømessig oppgraderingspakke for at karuselldører som ble installert tidligere, skal kunne dra nytte av fordelene disse tilleggsfunksjonene gir. 

Tilpassing

Ettersom alle karuselldører og alle bygninger er forskjellige gjør den miljømessige oppgraderingspakken det mulig å velge de funksjonene som påvirker bygningens energibesparelse aller mest. Mulige forbedringer:

  • Retningsbestemte sensorer 
  • Smart belysningsstyring
  • Energisparende LED-belysning
  • Spesialtilpassede tetningslister på dørblad

Service & vedlikehold

Service og vedlikehold

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.