tabs

Sikkerhets Oppdatering, CareSafe

Beskrivelse

Oppgrader til dagens standard 

Etter hvert som teknologien videreutvikles, videreutvikles også de tiltakene vi kan sette i verk for å sørge for at folk kan gå gjennom våre innganger på en trygg måte. Dette gjenspeiles også i de gjeldende sikkerhetsnormene
og -forskriftene. Siden 2013 er en ny Europeisk sikkerhetsstandard, EN 16005, aktivt for automatiske persondører. Denne standarden krever økte sikkerhetstiltak for alle nye dører. Selv om dette ikke betyr at innganger som er installert tidligere, ikke lenger er sikre, anbefaler vi at du holder deg oppdatert på de nyeste innovasjonene og teknologiene og sørger for at sikkerheten er så høy som mulig.
 
Det er eier av døren som er ansvarlig å holde dører i riktig og sikker stand til enhver tid.
 

Oppgraderingspakker

Hvilke sikkerhetstiltak som er aktuelle for din inngang, avhenger av hvor lenge du har hatt inngangen, hvilken tilstand den er i, og hvordan den brukes. Boon Edams representanter kan hjelpe deg med å fastslå hvilke tiltak som anbefales i din situasjon. Vi foretar en generell vurdering av dørens tilstand, sikkerhet og funksjonalitet, i tillegg til en tilpasset risikovurdering for bygningen din. Ut fra disse vurderingene kan vi gi deg råd om hvilke tiltak som bør iverksettes.
Vi tilbyr tre ulike oppgraderingspakker:
  • CE-Basic: med CE Basic heves sikkerhetsnivået for brukerne til EN 16005-standardene.
  • CE Plus: CE Plus er en ytterligere forbedring som anbefales for bruksområder der hovedvekten av besøkende er eldre, funksjonshemmede eller små barn. Blir ofte brukt på sykehus, skoler og pleiehjem.
  • Total: En fullstendig oppgradering av kontrollsystemet som sørger for at alle sikkerhetssensorene, rotasjonshastigheten og -motstanden blir overvåket, og at døren stopper hvis det oppstår funksjonsfeil. Ved å kombinere denne pakken med CE Basic- eller CE Plus-pakken, oppnår du fullstendig samsvar med EN 16005-standarden.

Service og Vedlikehold

Sikkerhetssensorer og andre tiltak kan ikke alene garantere at døren din er helt sikker gjennom hele levetiden. Slitasje i løpet av produktets levetid kan føre til at sikkerhetsfunksjonene i døren blir mindre effektive. 
Regelmessig service og vedlikehold kan bidra til å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, i tillegg til å forlenge dørens levetid. Boon Edam tilbyr et utvalg service- og vedlikeholdspakker som er spesielt tilpasset kravene til bygningen din og det lokale klimaet.

 

 

Service & vedlikehold

Service og vedlikehold

Kontakt

Boon Edam AS

 

Ta gjerne kontakt med oss med eventuelle spørsmål du måtte ha.