The Power of Two: Sømløst og sikkert heiskontrollsystem

Boon Edam og Schindlers PORT Technology inngår samarbeid og presenterer én løsning som kombinerer adgangssperre og passeringsintelligens på en elegant måte. Arkitekter, utviklere og sluttbrukere får nå muligheten til å oppleve harmonisk og intuitiv design.

  
  

 

Lifeline Speedlane Swing: En kompakt adgangssperre 

Lifeline Speedlane Swing revolusjonerer sikkerhetsbransjen med den smaleste, mest intuitive personsperren  på markedet – og den   er spesielt  egnet på steder der plassen er begrenset. Den er utformet med smalt design og bygger på toppmoderne teknologi.

Avansert, elegant og plassbesparende

Lifeline Speedlane Swing-sikkerhetsporten er en av de smaleste portene på markedet. Det at den er både smal og kan tilpasses gjør at sikkerhetssjefer har mange alternativer å velge mellom når de trenger en løsning med middels høyt sikkerhetsnivå på steder med mye trafikk. Lifeline Speedlane Swing fungerer som en barriere mellom offentlige og private områder, og har i tillegg  svært elegant design.

Det foretrukne valget for plassbesparende design

Lifeline Speedlane Swing-portene er utviklet med fokus på sikkerhet og  design. Det flotte glasskabinettet har intuitivt fargede LED-lys som beveger seg langs toppen av kabinettet, slik at brukerne ser hvilken retning de skal gå i fra inngangen, frem til adgangskontrollen og deretter helt til utgangen. Med dette produktet registreres forsøk på sniking på en effektiv måte, og utseendet kan tilpasses til å gå i ett med omgivelsene eller skille seg ut, avhengig av de aktuelle behovene.

Hovedfunksjoner:

 • Registrering av forsøk på dobbelpassering
 • Glassdører med jevn svingbevegelse
 • Smale, koniske kabinetter med V-form og ergonomisk design som tar lite gulvplass i bredden
 • Materialer av høyeste kvalitet
 • Fleksible slusekonfigurasjoner samt frittstående installasjon
 • Står i strømsparende hvilemodus i inaktiv tilstand, og aktiveres når noen nærmer seg
 • Universelle, kjente displaysymboler
 • Flere fleksible alternativer er tilgjengelige for tilpasning

Hovedfordeler:

 • Avlaster sikkerhetsvakter eller resepsjonister
 • Kan stå  i stil med eksisterende bygningsdekor og -design
 • Gjør det mulig å plassere fysiske personsperrer i mindre lobbyer
 • Robuste enheter

Aktuelle segmenter:

 • Kontorbygg og næringsbygg
 • Bygninger med flere etasjer eller ubemannet resepsjon
 • Sykehus, hotell,, flyplass og terminalbygninger
 • Skoler og universiteter
 • Idrettsanlegg, treningssenter, svømmehall
 • Regjeringsbygninger, tinghus, rådhus og andre offentlige bygninger

Hvis du vil ha mer informasjon om Lifeline Speedlane Swing-sikkerhetsportene, kan du kontakte:

Speedlane Swing

  
  

 

PORT – intuitiv brukerinteraksjon med passeringsintelligens 

Som oppfinner og ledende aktør på det globale markedet for heiskontrollsystemer blir PORT raskt en stadig viktigere leverandør av mobilitetsløsninger for bygninger. PORT-produktene for innendørs bruk imøtekommer brukernes behov og gir dem sømløs adgang i hele bygningen, inkludert parkeringsporter, hovedinnganger, sikkerhetssluser, adgangssperrer, heiser og andre typer dører.

I motsetning til andre vanlige sikkerhetsløsninger benytter PORT-systemet mobiltelefonapper og smart teknologi for å lette brukerens passering gjennom bygningen samtidig som sikkerheten ivaretas til enhver tid – i bakgrunnen.

Ulike bygninger – ulike behov.

For store leilighetsbygninger tilbys et kombinert videointercomanlegg, mens for hoteller erstatter mobilløsninger fysiske adgangskort. Personsperrer er blitt stadig viktigere i store kontorbygninger og flerbruksbygninger, og PORT har gjort produktene sine sømløse. På den integrerte PORT-enheten (PORT 4 mini) i Boon Edam-adgangsportene kan brukerne tidlig se informasjon om heistildeling ved hjelp av bransjens ledende målalgoritmer. Til sjuende og sist er det resultatet av et felles mål og bevisste valg med hensyn til materialer, overflater og lyseffekter som ligger til grunn for den rene og harmoniske brukeropplevelsen.

Hovedfunksjoner:

 • Stilfull, kompakt og smal design
 • Optimalisert grensesnitt mellom PORT og Lifeline Speedlane Swing
 • Sikker adgang og sømløse passeringer gjennom bygninger
 • Direkte forbindelse med heiskontrollsystemet
 • Forbedret administrasjon av adgangsrettigheter
 • Tilbyr avansert adgangskontroll i hele bygningen, inkludert heisene
 • Økt sikkerhet i bygninger – heiskall kan bare registreres når adgang blir innvilget av PORT ved adgangsperren
 • Trafikken og effektiviteten forbedres ved at passasjerer som skal til samme etasje, grupperes i samme heis
 • Skreddersydd service for den enkelte passasjer – sikrer tilpassede turer for de enkelte behov (utvidet gåtid eller døråpningstid o.l.)
 • Skreddersydd for bruk med RFID-kort eller den smarttelefonbaserte appen «myPORT»

myPORTs tilleggsfunksjoner:

 • Adgang uten nøkkel eller kort via smarttelefon
 • Sikkerhetsbekreftelse i fire trinn via nettbank
 • Adgangsadministrasjon av besøkende – eksternt via smarttelefon eller via «videofargekode»
 • Fullstendig integrert intercomanlegg med lyd og video

Hovedfordeler

 • Økt sikkerhet i bygninger
 • Sømløs forflytning av mennesker gjennom bygninger
 • Maksimal heisutnyttelse
 • Strømsparing ved hjelp av smart økomodus
 • Optimalisering av heistid ved hjelp av Schindler-algoritmer
 • Enkel betjening

Hvis du vil ha mer informasjon om PORT 4 mini, kan du kontakte:

PORT 4 mini